torsdag 3 mars 2011

Dagens Medicin bilagan IT i vården februari 2011.

Jag har talat ut i pressen. P.S. Korrektur som inte kom med: Telemedicine Clinic grundades av tre svenskar, varav en av dem är radiolog.


Läs hela bilagan här.

Inga kommentarer: