måndag 29 augusti 2011

Mer än 30 år senare.

Göteborg 28 augusti 2011. Jag, mamma och broder Mats, som är 1,5 år yngre än jag.

Inga kommentarer: