fredag 11 mars 2011

Henrik intervjuas och plåtas.

Artikeln kommer att publiceras i maj numret av det brittiska magasinet Monocles.

Inga kommentarer: